Saa.aina.fi:n kolmiomitattu salamakartta

Tämä salmakartta perustuu useiden eri salamapaikantimien antamaan tietoon. Yksittäisistä salamapaikantimista saadut samanaikaiset salamahavainnot lähetetään palvelimelle, joka laskee kolmiomittausmenetelmää hyväksikäyttäen salaman sijainnin. Kolmiomittausmenetelmää käyttäen saavutetaan huomattavasti suurempi tarkkuus kuin yksittäisellä asemalla olisi mahdollisuus saavuttaa. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen salamapaikantimet toimivat periaatteeltaan vastaavasti.

Kuvan vasemmmassa reunassa olevassa tilasto-osassa saattaa näkyä rekisteröityjä salamaniskuja, jotka ovat kuitenkin niin kaukana, että kartta ei enää kata niiden esiintymisaluetta.

Saa.aina.fi:n salamapaikannin lähettää omat havaintonsa WASP2 (Wide Area Storm Probe 2) havaintoasemamatriisiin, joka on käytössä mm. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Viimeisin salamapaikantimen kuva Suomesta ja lähialueilta. Huom! Kuva on PNG-formaatissa ja jotkut vanhemmat selaimet eivät välttämättä osaa näyttää kuvaa.