Saa.aina.fi:n salamapaikannin

Paikantimen sijainti:
I 24° 25.743' ja P 60° 59.630'

Kuvan selitykset:
Strike rate = salamamäärä minuutissa
Range = kartan säde havaintopisteestä
Mode = esitystapa isku(strike)/tiheys(density)
Persistence = iskun näkymisaika kartalla

-CG = Negatiivinen maasalama
-IC = Negatiivinen pilvisalama
+CG = Positiivinen maasalama
+IC = Positiivinen pilvisalama
Karttasymbolit
Salamansiskua osoittava symboli muuttuu sitä tummemmaksi, mitä vanhemmasta iskusta on kyse. Symboli lakkaa näkymästä kartalla, kun ennalta asetettu näkymisaika (persistence) on kulunut iskun havaitsemisesta.

Kartassa on mahdollisesti näkyvissä myös paikantimen antama arvio ukkosalueen sijainnista, joka on merkitty katkoviivoitetulla ympyrällä ja koodinumerolla. Paikannetusta ukkosesta laaditaan myös lyhyt raportti.

Huomaa, että salamapaikannin ei anna absoluuttisen tarkaa esitystä salaman sijainnista, koska yksittäisen salaman pituus voi olla jopa kymmeniä kilometrejä. Lisäksi mittalaitteiston erotuskyky on rajallinen. Kuvassa voi näkyä myös voimakkaiden häiriölähteiden tuottamia häiriöitä, jotka näkyvät kartalla pitkään paikallaan pysyvinä symboliryppäinä. Parhaan arvion ukkosmyrskyn sijainnista saat vertailemalla useiden eri salamapaikantimien antamaa dataa salamaniskuista. Kolmiomittauksen avulla saatu salamakartta on tällä hetkellä tarkin sivuilta löytyvä kartta.

Viimeisin salamapaikantimen kuva Suomesta ja lähialueilta